ROK:

 

Autor:
Mariański Janusz

Tytuł:
Sakrament małżeństwa w świadomości katolików polskich w kontekście przemian rodziny

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 143-169

Słowa klucze:
sakrament małżeństwa, świadomość zbiorowa, młodzież, społeczno-kulturowe przemiany rodziny

Keywords:
sacrament of marriage, collective consciousness, youth, social and cultural transformation of the family

Artykuł do pobrania: