ROK:

 

Autor:
Małachowski Andrzej

Tytuł:
Małżeństwo jako coincidentia oppositorum – „A tak już nie są dwoje, lecz jedno” (Mt 19, 6)

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 120-142

Słowa klucze:
Mircea Eliade, małżeństwo, coincidentia oppositorum, androgyn

Keywords:
Mircea Eliade, marriage, coincindentia oppositorum, androgyne

Artykuł do pobrania: