ROK:

 

Autor:
Strzelczyk Grzegorz

Tytuł:
Niespójności katolickiej doktryny o sakramencie małżeństwa

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 106-119

Słowa klucze:
sakramentologia, sakrament małżeństwa, sakramentologia ogólna, prawo kanoniczne

Keywords:
theology of sacraments, sacrament of matrimony, general sacramentology, Canon Law

Artykuł do pobrania: