ROK:

 

Autor:
Sztychmiler Ryszard

Tytuł:
Sakramentalność małżeństwa w perspektywie prawnokanonicznej

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 86-105

Słowa klucze:
małżeństwo, sakramentalność, trwałość małżeństwa, Mitis Iudex, zawieranie małżeństwa, nieważność małżeństwa

Keywords:
marriage, the sacramentality, marriage life, Mitis Iudex, conclusion of marriage, nullity of marriage

Artykuł do pobrania: