ROK:

 

Autor:
Barth Grzegorz

Tytuł:
Sakramentalność małżeństwa w relacji do Eucharystii

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 68-85

Słowa klucze:
małżeństwo, sakrament, Eucharystia, Franciszek, Synod

Keywords:
marriage, sacrament, Eucharist, Francis, Synod

Artykuł do pobrania: