ROK:

 

Autor:
Sienkiewicz Edward

Tytuł:
Małżeńskie communio w sakramentalnym urzeczywistnieniu

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 28-47

Słowa klucze:
sakrament, małżeństwo, stworzenie, odkupienie, Wcielenie, misterium paschalne, przymierze, prawo kanoniczne, wspólnota, osoba, personalizm

Keywords:
sacrament, marriage, creation, redemption incarnation, paschal mystery, covenant, canon law, community,person, personalism

Artykuł do pobrania: