ROK:

 

Autor:
Królikowski Janusz

Tytuł:
Trynitarno-chrystologiczne perspektywy teologii małżeństwa

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 15-27

Słowa klucze:
Trójca Święta, Jezus Chrystus, miłość, małżeństwo, płodność

Keywords:
Holy Trinity, Jesus Christ, cross, love, marriage, fertility

Artykuł do pobrania: