ROK:

 

Autor:
Jaskóła Piotr

Tytuł:
Nauka o małżeństwie w Ewangelickim katechizmie dla dorosłych

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 216-230

Słowa klucze:
miłość małżeńska, małżeństwo ewangelickie, rozwód, małżeństwo mieszane, katechizm

Keywords:
conjugal love, evangelical marriage, divorce, mixed marriage, catechism

Artykuł do pobrania: