ROK:

 

Autor:
Lipniak Jarosław M.

Tytuł:
Małżeństwo w teologii Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskiego

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 2014-215

Słowa klucze:
małżeństwo, sakrament, Kościół koptyjski

Keywords:
matrimony, sacrament, Coptic Church

Artykuł do pobrania: