ROK:

 

Autor:
Skreczko Adam

Tytuł:
Marriage as a way to holiness

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 194-203

Słowa klucze:
małżeństwo, sakrament, rodzina, świętość, Kościół

Keywords:
marriage, sacrament, family, holiness, Church

Artykuł do pobrania: