ROK:

 

Autor:
Proniewski Andrzej

Tytuł:
Marital parenthood planning

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 179-193

Słowa klucze:
sakramentalne małżeństwo, miłość małżeńska, planowanie rodzicielstwa, odpowiedzialne rodzicielstwo

Keywords:
sacramental marriage, love, marriage, parenthood planning, responsible parenthood

Artykuł do pobrania: