ROK:

 

Autor:
Olszewski Mieczysław

Tytuł:
Theologian’s look on marriage and family

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 170-178

Słowa klucze:
małżeństwo, rodzina, nauczanie papieży, encyklika Pawła VI Humanae vitae, ludzkie wartości małżeństwa, odpowiedzialne duszpasterstwo

Keywords:
marriage, family, the teaching of the popes, Paul VI’s encyclical Humanae vitae, the human value of marriage, the responsible ministry

Artykuł do pobrania: