ROK:

 

Autor:
Kubicki Dominik

Tytuł:
Naukowy obraz świata i jego opis a gloria życia – człowiecze spełnianie się w jestestwie. W sprawie rozważenia zakwestionowania postmodernistycznej antropologii filozoficznej i nakreślenia wyzwań antropologii teologicznej

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 146-171

Słowa klucze:
antropologia teologiczna, inteligibilność zachodnioeuropejska, postmodernistyczna antropologia filozoficzna, Słowo objawiające się w dziejach, teologia jako wiara in statu scientiae

Keywords:
European inteligibillity, postmodern philosophical anthropology, theological anthropology, Word revealed in history, theology as the faith in statu scientiae

Artykuł do pobrania: