ROK:

 

Autor:
Jagodziński Marek

Tytuł:
Wkład dialogicznego i trialogicznego pojmowania osoby ludzkiej do antropologii komunijnej

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 109-126

Słowa klucze:
osoba ludzka, relacja, komunia, Trójca Święta, antropologia komunijna, personalizm dialogiczny, struktura trialogiczna

Keywords:
human person, relationship, communion, Trinity, communion anthropology, dialogical personalism, trialogic structure

Artykuł do pobrania: