ROK:

 

Autor:
Huculak Benedykt J.

Tytuł:
Zarys antropologii Kościoła greckiego

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 88-108

Słowa klucze:
przebóstwienie, duch-dusza-ciało, obraz Boga, podobieństwo do Boga, grzech pierworodny

Keywords:
divinisation (deification), spirit-soul-body, image of God, likeness of God, original sin

Artykuł do pobrania: