ROK:

 

Autor:
Bokwa Ignacy

Tytuł:
Niezbywalny i ciągle aktualny wkład Karla Rahnera SJ (1904-1984) do współczesnej antropologii teologicznej

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 48-57

Słowa klucze:
antropologia teologiczna, Karl Rahner, teologia transcendentalna, relacja chrystologii i antropologii, ateizm

Keywords:
theological anthropology, Karl Rahner, transcendental theology, relationship of Christology and anthropology, atheism

Artykuł do pobrania: