ROK:

 

Autor:
Bachanek Grzegorz

Tytuł:
Psychologia a teologia. Miejsca spotkania w antropologicznej refleksji J. Ratzingera

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 31-47

Słowa klucze:
teologia, psychologia, antropologia, J. Ratzinger, Benedykt XVI

Keywords:
theology, psychology, anthropology, J. Ratzinger, Benedict XVI

Artykuł do pobrania: