ROK:

 

Autor:
Sienkiewicz Edward

Tytuł:
Byt ludzki w kontekście współczesnego sporu o rozumienie natury i kultury człowieka

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 236-256

Słowa klucze:
natura, kultura, prawda, człowiek, osoba, tajemnica, naturalizm, idealizm, personalizm, antropocentryzm, biologiczny redukcjonizm, postmodernizm, cywilizacja, gatunek, przyroda, tożsamość

Keywords:
nature, culture, truth, man, person, mystery, naturalism, idealism, personalism, anthropocentrism, biological reductionism, post-modernism, civilization, species, nature, identity

Artykuł do pobrania: