ROK:

 

Autor:
Rynkowski Robert M.

Tytuł:
Abrahama J. Heschela rozumienie dialogu człowieka z Bogiem. Wskazówki dla chrześcijańskiej antropologii

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 225-235

Słowa klucze:
antropologia chrześcijańska, Abraham Joshua Heschel, modlitwa, dialog, rozmowa

Keywords:
Christian anthropology, Abraham Joshua Heschel, prayer, dialogue, conversation

Artykuł do pobrania: