ROK:

 

Autor:
Pater Dariusz

Tytuł:
Czy współczesny człowiek jest jeszcze osobą?

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 208-224

Słowa klucze:
antropologia chrześcijańska, etyka, osoba, godność, ateizm

Keywords:
Christian anthropology, ethics, person, dignity, atheism

Artykuł do pobrania: