ROK:

 

Autor:
Niewiadomski Józef

Tytuł:
Ecce homo! – dramatyczne podejście do prawdy o człowieku. Innsbrucka teologia dramatyczna w obliczu potrzeb i wyzwań współczesności

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 185-207

Słowa klucze:
Raymund Schwager, René Girard, teologia dramatyczna, grzech pierworodny, krzyż, zbawienie, kozioł ofiarny, ofiara, pożądanie (mimetyczne), ewolucja, przemoc

Keywords:
Raymund Schwager, René Girard, dramatic theology, original sin, cross, redemption, scapegoat, sacrifice, (mimetic) desire, evolution, violence

Artykuł do pobrania: