ROK:

 

Autor:
Neumann Jacek

Tytuł:
W nurcie wyzwań ludzkiego życia

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 172-184

Słowa klucze:
filozofia polityczna, życie ludzkie, ewangelizacja, wiara, Dekalog, prawo Boże, zbawienie

Keywords:
political philosophy, human life, evangelization, faith, Decalogue, God’s law, salvation

Artykuł do pobrania: